Resuscitace nazghul.cz

Jak si jistě mnozí z vás všimli, poslední příspěvek je více než půl roku starý a poslední smysluplný příspěvek více než rok. Co si budeme nalhávat, psaní a údržbu blogu jsem přes rok zanedbával a podle toho to tu také vypadalo. Starý, podomácku vyrobený, redakční systém vypověděl službu, z přidání nového článku se stala spíše programátorská úloha a pomalu ale jistě se web dostával do hledáčku různých spam botů. Vzhledem k tomu, že jsem sem ale napsal 163 článků a společně jsme o nich diskutovali v bezmála 400 komentářích, nechtěl jsem, aby tento blog zůstal pouze v propadlišti dějin.

Proto jsem se po delším zvažování, jestli přejít na jiný systém nebo se pokusit oživit ten starý, především z časových důvodů rozhodl, že nejlepší bude přejít na WordPress, u kterého se nemusím starat o kód a funkčnost a mohu se soustředit pouze na psaní článků, sbírání nových informací a diskutování v komentářích.

Nový systém přináší také několik výhod, jako lepší vyhledávání napříč blogem, možnost reagovat na konkrétní komentář nebo vyhledávat podobné články podle tagů. Na druhou stranu už to prostě není můj kód a nebude tak snadné dělat specifické úpravy (i když těch zas tolik nebylo a repozitář WP pluginů je dost obsáhlý).

Navíc, převod všech článků a komentářů je nutné dělat ručně a proto stále chybí asi 6 článků a cca 200 komentářů – nicméně se nebojte, nic se neztratilo a vše bude doplněno v horizontu několika dní.

Tímto bych chtěl tedy (opět) přivítat všechny čtenáře, kteří blog již někdy v minulosti navštívili (a ideálně na něm i aktivně diskutovali) ale i všechny nově příchozí a doufám, že alespoň částečně budu schopen plnit blog obsahem, na který jste byli zvyklí, i když warez fóra a sledování kdejaké „scene šarvátky“ není můj primární bod zájmu.

Na závěr už snad jen dodám motto z NFO skupiny FAiRLiGHT, které ovšem berte s nadsázkou – „Legends may sleep, but NEVER die„.

Report z konference LAW FIT

Přesně před týdnem (13. května 2013) se na Fakultě Informačních Technologií ČVUT v Praze konala celodenní konference LAW FIT, jejímž hlavním letošním tématem byla „Odpovědnost na Internetu“. Víceméně se tedy pojednávalo o porušování autorského práva, kdo nese za co zodpovědnost apod. a na následujících řádcích si můžete přečíst report z těch (dle mého) nejzajímavšjších přednášek.

Markéta Prchalová

Česká Protipirátská Unie
Aktuální trendy porušování práv k audiovizuálním dílům v prostředí internetu

První přednášející celé konference byla naše první dáma v boji proti filmovému pirátství, ředitelka ČPU, Markéta Prchalová. Osobně jsem se na její přednášku asi těšil nejvíc protože jsem doufal, že například přijde s nějakými zajímavými statistikami a dozvím se něco nového. Moje očekávání však splnila jen z části. Na začátku došlo jen k obecnému představení práce ČPU, ale to předpokládám všichni znáte nazpaměť. Dalším bodem bylo představení způsobů, kterými se nejčastěji autorská práva porušují – nikoho asi moc nepřekvapí, že se jedná o warez fóra a blogy, share servery, torrenty a stránky s embeddovanými videi, přičemž nejvíce v hledáčku ČPU jsou momentálně share server a warez fóra, jelikož se zde točí opravdu velké peníze a právě stránky s vloženými videi k přehrávání. Kolem nich se konec konců točila podstatná část přednášky…

Podle Prchalové je vytvoření nové Video Index Site (VIS) poměrně jednoduché (což je pravda, stačí jednoduchý redakční systém, který si průměrný programátor napíše za odpoledne) a přitom výdělky z této činnosti mohou mnohdy dosahovat řádově miliony korun (Kinotip.cz). Navíc dodala, že vložení videa na stránky je sdělování díla veřejnosti, v čemž jí dal za pravdu i Nejvyšší soud (8 Tdo 137/2013), a je úplně jedno, kdo záznam na video hosting nahrál. Dalším, velmi častým, problémem administrátorů podobných stránek je fakt, že nereagují na výzvy ČPU – v České republice musíte reagovat na upozornění od každého, ne jen od vlastníka autorských práv (viz. dále).

Poté se Prchalová vrátila k share serverům, jako k dalšímu způsobu porušování autorského práva, který jim nejvíce leží v žaludku. Ty využívají faktu, že existuje více rozdílných výkladů některých nejasných částí zákona 480/2004 Sb., který omezuje odpovědnost některých provozovatelů, i když uploaderům nabízí peníze za stahování jejich souborů, většinu prostoru tvoří nelegální obsah a po upozornění dochází k jeho smazání až s prodlevou. Zajímavá byla čísla smazaných souborů za rok 2012 – 981 230 – a za první čtvrtletí 2013 – 602 123. Žebříček share serverů v počtu smazaných souborů suveréně věde HellShare následovaný Ulož.to (spolupracují a mají opatření proti opakovanému nahrávání jednou nahlášeného obsahu), CZShare, Share-Rapid, FastShare a WarServer. 

Matěj Vácha

společník advokátní kanceláře Pelikán, Krofta, Kohoutek
Odpovědnost za uživatelský obsah z pohledu uživatele a provozovatele datového úložiště

Druhá přednáška, možná o něco zajímavější než ta první, se týkala odpovědnosti za obsah. Na začátku byly zmíněny dvě kauzy: Sony vs. Universal (výrobce videokazet není zodpovědný za to, že na kazety je možné nahrávat obsah z televize) a MGM vs. Grokster (P2P služba odpovídá za porušování autorských práv, ke kterému dochází při jejím provozu). Dále byl uveden rozdíl mezi zákony ČR/EU a USA z pohledu upozorňování a reagování na nelegální obsah:

 • ČR/EU – Na nelegální obsah může upozornit každý (toto mimo jiné vedlo také k válkám mezi uploadery, kdy si mezi sebou navzájem nahlašovali odkazy, aby měli větší provizi) a provozovatel musí reagovat. Není však jeho povinností zabraňovat opětovnému nahrávání.
 • USA – Na nelegální obsah musí upozornit sám držitel autorských práv a provozovateli je dán prostor k vyjádření.

Dále musí provozovatel na legitimní výzvu reagovat bez zbytečných odkladů a z těchto aktivit by neměl mít přímý zisk.

Matěj Myška

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Everyday I’m downloading: stahování u nás a v Evropě

Dle mého nejzajímavější přednáška celé konference, jelikož se zabývala „stahováním“ pro osobní potřebu, kolem kterého panuje velké množství mýtů. Hlavním problémem této vyjímky je to, že byla vytvořena ještě před velkým rozmachem stahování. Nicméně ano, podle ní do autorského práva nezasahuje ten, kdo pro vlastní potřebu bez finančního prospěchu vytvoří záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu. Jsou zde ale dvě velká „ale“ – tato vyjímka se vztahuje pouze na hudbu a filmy a je třeba „projít“ třístupňovým testem (obzvlášť na ten se velmi často zapomíná). Ten se skládá z následujících bodů:

 1. Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a to pouze tehdy,
 2. pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani
 3. jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

A zde se dostáváme k problému – každý si tyto tři body vykládá jinak, resp. tak, jak se mu to hodí. Zatímco ČPU tvrdí, že stahování z na první pohled nelegální zdroje tímto testem neprojde, jiní tvrdí, že uživatel nemusí zjišťovat původ stahovaného souboru. Je však třeba mít také na paměti, že na rozmnoženinu pro vlastní potřebu není právo, jinými slovy – pokud máte film chráněný DRM, nemůžete DRM odstranit za účelem zhotovení rozmnoženiny. S souvislosti s tím také uváděl, že zákon by se měl upřesnit na „rozmnoženinu z legálního zdroje“, což by, pokud jsem to správně pochopil, eliminovalo stahování právě ze share serverů.

Dále se věnoval také náhradní odměně pro autory (aka výpalné…), kde platíme poplatek z každého nosiče dat, tiskárny atd (na firmy se nevztahuje!). Zajímavou myšlenkou byl návrh, že by se zavedl jakýsi poplatek (například k připojení k internetu), kterým by si člověk předplatil stahování autorsky chráněného obsahu. Je mi jasné, že nyní se najde spoustu lidí, kteří budou křičet, proč by jejich babička z Horní Dolní (u které ideálně přes prázdniny protahají desítky GB) měla platit víc za něco co nedělá, ale to se najde u všeho.

Hana Gawlasová

advokátní kancelář Kinstellar
Může autorské právo ve své současné podobě přežít internet?

Náplní této přednášky bylo víceméně jediné – poukázat na to, že filmový průmysl zaspal dobu, boj s internetem prohrává a není ochoten hledat nové cesty distribuce. Na úvod mě pobavilo, když na otázku „Stahujete občas filmy z internetu?“ zvedla většina přednášejících ruku (kromě Markéty Prchalové samozřejmě). Nicméně jsem se nemohl zbavit dojmu, že se jedná jen o populistické omýlání zajetých pravd a přednáška tak nepřinesla mnoho nových informací. Nic to však nemění na faktu, že filmový průmysl skutečně zaspal dobu, rozděluje si svět na regiony a diví se, že v době globálního internetu, kde je úplně jedno, jestli jsem v ČR nebo kdesi v Asii, má každý BluRay release maximálně pár dní poté, co vyjde v prvním z nich a nečeká až na ten svůj, jak by si vydavatelé přáli.

Michal Matějka

advokátní kancelář Baker & McKenzie
Trestní odpovědnost právnických osob za porušení práv z duševního vlastnictví

Poslední pro mě zajímavou přednáškou byla zodpovědnost právnických osob, jelikož od 1.1.2012 lze za porušování autorského práva postihovat i je aniž by bylo nutné zjišťovat, kdo přesně zákon porušil. Do té doby šlo totiž postihovat pouze konkrétní osobu (jednatel, správnce sítě, konkrétní zaměstananec…). Co se trestů týče, je zde samozřejmě peněžitý trest, dále zákaz činnosti, propadnutí majetku, zveřejnění rozsudku nebo i kompletné zrušení právnické osoby. Aby však něco takového mohlo nastat, musí jednání vedoucí k porušování autorských práv probíhat v zájmu právnické osoby, v rámci nebo při činnosti a musí jednat:

 • statutární orgán nebo ten, kdo má právo za právnickou osobu jednat
 • ten, kdo za právnickou osobu vykonává řídící nebo kontrolní činnost
 • ten, kdo má rozhodující vliv na řízení právnické osoby
 • zaměstanec

Pro lepší pochopení uvedl Matějka tři příklady, na kterých vysvětlil, kdy je možné postihnout i právnickou osobu a kdy pouze zaměstnance:

 1. Jednatel společnosti řekne správci sítě, ať nainstaluje nelegální software. Postižitelný je jak jednatel (nařídil instalaci nelegálního software), tak správce sítě (nezabránil tomu). Vzhledem k tomu, že bylo jednáno v zájmu právnické osoby, lze postihnout i firmu.
 2. Zaměstnanec nainstaluje nelegální software bez vědomí jednatele, aby si ulehčil práci. Postižitelný je zaměstnanec a firma také, jelikož nemá dostatečné kontrolní mechanismy, aby tomuto jednání předešla.
 3. Zaměstnanec nainstaluje nelegální software, aby mohl v pracovní době hrát hry. Lze postihnout pouze zaměstnance, jelikož hraní v pracovní době není jednání v zájmu firmy.

Je dobré zmínit, že této zodpovědnosti se zbavit nelze, leda pokud firma neučinní všechny dostupné právní (předpisy…) a technické (pravidelná kontrola, audity…) ochrany.

 

Poznámky pod čarou

Samotná konference byla rozdělena do čtyř bloků a dohromady na ní bylo 16 přednášek. Já vybral pouze ty, které jistým způsobem souviseli s autorským zákonem a odpovědností v souvistlosti s ním. Následuje už jen v bodech pár mých poznámek a postřehů…

 • Je zajímavé poslouchat, jak si Prchalová stěžuje na share servery vydělávající miliony korun s tím, že náklady na provoz jsou pouze zlomek výdělku a v další odpovědi říká, že vydavatelé si podobný „share server“ dovolit nemůžou, protože je to drahé na provoz a výdělky nejsou nic moc (konkrétně řekla, že ví, že je v digitálních distribucích budoucnost, ale že to nejsou share servery, protože u nich se platí málo nebo vůbec).
 • Myška vypíchl, že by bylo třeba lépe zpracovat vyjímky, aby měli jen jeden výklad s každý je pochopil stejně. V současné době soudy neví, jak se k věci postavit a tak pouze opakují (doslovně) třístupňový test.
 • Na dotaz, proč jsou filmy drahé Prchalová odpověděla, že jsme bohužel malý trh a náklady na tvorbu české verze se musí rozpočítat do menšího počtu prodaných kopií.

A na úplný závěr ještě pár zajímavých odkazů, které byly na přednáškách uvedeny:

Warez love – třetí triko do sbírky

Na GeekWorldu jsem triko kupoval již dvakrát – Vlk – logo bílé a Warez Pirate. Nedávno jsem tam opět zavítal a i když tam přibylo několik zajímavých nových motivů, v mém košíku nakonec skončilo jen červené triko Warez love

Warez Love

Objednávka, platba i expedice proběhly stejně jako v předchozích případech bez problémů a já jen čekám, jaké další triko s warez tématikou se na GeekWorldu objeví…

Rozhovor s administrátorem žabáci.cz

Již dvakrát jste si zde mohli přečíst o tom, jaké praktiky používá fotobanka ISIFA a vymahačská společnost Logicall. Jednalo se o články Kolik si účtuje ISIFA za obrázky na webuISIFA a Logicall si pokoj nedají…. Od té doby mi do schránky dorazily zprávy od spousty z Vás, že máte také problémy s touto „dvojkou“. Proto jsme se s administrátorem webu žabáci.cz rozhodli, že uděláme rozhovor, ve kterém se pokusíme zveřejnit všechny podstatné informace a který bude sloužit jako první krok ve Vaší obraně proti těmto společnostem.

Pokud v rozhovoru nenajdete nějakou informaci, kterou chcete vědět, napište do komentářů, kde se Vám pokusíme odpovědět. Pokud Vás však již ISIFA nebo Logicall kontaktovaly a chcete se poradit na dalším postupu, neváhejte kontaktovat přímo administrátora žabáci.cz pomocí tohoto formuláře, který Vám poskytne potřebné informace a poradí, co dělat dál. A nyní již k samotnému rozhovoru…

Ahoj. Na úvod bych se Tě chtěl zeptat – kdy tě poprvé kontaktoval Logicall, kvůli čemu, a jaká byla tvoje první reakce?

Logicall mě kontaktoval na konci ledna tohoto roku, kvůli dohledaným obrázkům na vzdělávacím webu žabáci.cz. K dopisu byl připojen i výpis obrázků z programu, který fotografie dohledal. Jak to u podobných oznámení bývá zvykem, obrázky jsem smazal a napsal jsem jim, že konfliktní obrázky jsou pryč. Také jsem uvedl, že nedošlo z mé strany k žádnému neoprávněnému obohacení. Logicall však žádná fakta nebral v úvahu a zanedlouho jsem obdržel další dopis ať smažu obrázky a zaplatím. Jednoduše mají jeden mustr dopisu, který odesílají a nikoho od nich nezajímá skutečnost, jen peníze.

Začal jsem zjišťovat licence k uvedeným obrázkům a dohledal jsem, že ISIFA, kterou Logicall zastupuje, nemá licence na některé obrázky.

Začal jsem dále zjišťovat možnosti a dle současného autorského zákona mám na web dokonce výjimku v použitých materiálech, protože web je vzdělávací a recenzní. Lehce řečeno, nemůžete vybírat poplatky za něco, co Vám nikdy nepatřilo. Trestní zákoník to nazývá pokus o podvod. Pokud bych Logicallu zaplatil, byl by to podvod.

Pokud si dobře vzpomínám,  chystal si se na Logicall a ISIFA podat trestní oznámení. Jak to s ním pokračuje?

V dubnu jsem byl na Policii v Berouně podat trestní oznámení na Logicalla a ISIFA. Policie ho odmítla přijmout a začala případ vyšetřovat pouze jako vyšetřování.

Za dva dny jsem obdržel dopis od policie, že se nejedná o podvod, ale pouze o vyhrocenou situaci a mám postupovat občansko-právní cestou. V současné době sháním více lidí, kteří byli podvedeni, nebo se o to Logicall alespoň pokoušel, abych mohl vyšetřování zahájit znovu na jiné služebně.

Chápu to tedy dobře, že aktivně spolupracuješ s webmastery se stejným problémem? Kolik jich cca je? A jak tato spolupráce probíhá?

Ozvalo se mi obrovské množství lidí. Většina lidí se do problémů dostala náhodou. Obrázky má ISIFA opravdu ve své fotobance a oni to netušili. Stáhnete obrázek z ruského fóra a najednou máte ISIFu ve schránce. Z tohoto obrovského množství lidí je jich v této situaci pár desítek opravdu nevinně.

Koupili software, který obsahoval obrázky od ISIFA, nechali si naprogramovat web opět s obrázky z fotobanky, hostují stránky svým klientům a ti mají na webu tyto konfliktní obrázky nebo po nich chce ISIFA poplatek za weby, které nikdy nevlastnili, nebo obrázky, které na webech nikdy nebyly. Každému, kdo mi napíše, se snažím maximálně poradit jak dál postupovat.

Mohl by si zde uvést nějaký obecný postup, jak se má obviněný člověk zachovat?

Postup je velmi prostý. Logicall Vám spolu s dopisem zašle plnou moc od ISIFA, kde je řečeno, že má právo zastupovat ISIFA ve všech mimosoudních jednáních. Logicall Vás tedy nemůže žalovat, to může pouze ISIFA. V dubnu na policejní služebně jsem se dozvěděl, že ISIFA v ČR žalovala pouze 3 subjekty někdy v roce 2008 a všechny spory prohrála.

Pokud by došlo k žalobě, tak by jste si museli vzít znalce na hodnotu obrázku a cena by spadla na procenta původní ceny. V některých případech je tedy cena obrázku + soudní výlohy mnohem nižší než poplatek, který Logicall vyžaduje. Je to to samé, jako když Protipirátská unie vyčíslí hodnotu škody na stovky miliónů a soud uzná hodnotu škody max. pár miliónů.

Řiďte se tedy podle těchto tří kroků:

 1. Nic neplaťte.
 2. Stáhněte obrázky z webu.
 3. Napište Logicallu email, že obrázky byly staženy a tím pro vás celá kauza končí.

Chtěl by si ještě na závěr něco říct?

Co mě na situaci nejvíce překvapilo, tak že Logicall nedokázal policii ani šťouravým obviněným vysvětlit, kde vzal cenu obrázku a nedokázal ani doložit licence.

Dále je dobré vědět:

 • Správce a provozovatel serverů není zodpovědný za obsah, který nahráli jeho klienti.
 • Správce diskuzniho fóra není zodpovědný za příspěvky od uživatelů fóra.
 • Kupující softwaru není zodpovědný za obrázky v něm použity. Zodpovědný je tvůrce softwaru.
 • Provozovatel eshopu není zodpovědný za obrázky dodané dodavatelem.

Doba je nesmírně zla a přeje podvodníkům, proto se nesmíte dát nachytat.

Díky za rozhovor a přeji Tobě i ostatním administrátorům hodně štěstí při obraně proti podobným podvodníkům.

Mobilní verze nazghul.cz

Ačkoliv mobilních návštěvníků na blog moc nechodí, rozhodl jsem se vyjít vstříc alespoň té hrstce (a umožnit takovýto přístup i novým) a udělat mobilní verzi, která je opravdu znatelně menší než verze klasická (pro srovnání: hlavní stránka klasické verze má 1.93MB, zatímco u mobilní verze 2.25kB).

Mobilní verze nazghul.cz Mobilní verze nazghul.cz

Mobilní verze umožňuje číst všechny články a komentáře, stejně tak jako komentáře psát. Z důvodu úspory datového toku jsou vynechány veškeré obrázky.

Tento článek bude sloužit zároveň jako changelog mobilní verze a pokud narazíte na nějakou chybu, pište do komentářů.

//EDIT: Nová verze weblogu je responzivní, takže i na mobilních telefonech a tabletech se zobrazí správně. Samostatná mobilní verze byla zrušena.

Merry.Xmas.To.All.Readers-Nazghul

Všem věrným čtenářům, lidem dobré vůle, torrentovým maniakům a přátelům šifrované komunikace přeji do nového roku anonymitu, hodně kvalitních releasů, rychlou linku, velký seed a žádné problémy s orgány činnými v trestním řízení.

/join #nazghul

Kanál #nazghul byl zrušen! Pro kontakt využijte sekci Kontakt.

Do sekce Kontakt jsem doplnil novou možnost, jak mě můžete kontaktovat, a to konkrétně přes IRC. I když jsou informace pro připojení tam, napíšu je pro všechny případy sem:

Server: irc.station51.net
Port: 6667
Kanál: #nazghul

Pro připojení můžete použít libovolného klienta (mIRC, Irssi…). V případě, že žádného klienta nemáte/neumíte používat, je pro vás v sekci Kontakt připraveni webový klient. Pokud budete chtít tento kanál navštěvovat pravidelněji, doporučuji registrovat si na serveru nick – /NickServ register heslo email – a nastavit si vhost (stačí se připojit na #vhost, vše potřebné je tam napsáno).

Scio.cz – Komentujeme JavaScript

Společnost SCIO s.r.o. (ať dodržíme formality) se zabývá zjišťováním a hodnocení vzdělání na českých školách. O tom bych tu však nepsal. Při nedávném brouzdání po JavaScript souborech jejich webu jsem narazil na jeden zajímavě komentovaný úsek. No, podívejte se sami…

SCIO JS

Originální verzi naleznete přímo na webu http://www.scio.cz/js/java.js na řádku 51. A záměr tohoto článku? Jen tak pro srandu…

RaBat – hromadné rozbalování zaheslovaných archivů

Nevím, jak často se Vám stalo, že si stáhnete například celou sérii nějakého seriálu (zabalenou po jednotlivých dílech), a každý dál je zaheslovaný. Mně osobně se to již párkrát stalo, a opravdu mě vadilo, že i když jsem dal rozbalit všechny archivy, musel jsem neustále zadávat (stejné) heslo. Proto jsem si udělal malou aplikaci – RaBat – o kterou se s vámi nyní podělím…

RaBat

Princip je jednoduchý. Vyberete složku s archivy (musí se jednat o masku „nazev.part1.rar„), dále složku s nainstalovaným WinRARem (to je důležité), zadáte heslo a stisknete „Generovat BAT„. V políčku pod čarou se vám zobrazí kód .bat souboru, který se postará o rozbalení. Rozbalování začnete stiskem „Uložit a spustit!„, po jeho ukončení smažete .bat a unrar.exe pomocí tlačítka „Vymazat“. O vše se postará příkazová řádka WinRARu.

Program jsem dělal pro svoji potřebu a zveřejňuji ho pouze jako aplikaci, která by mohla někomu pomoci. Program není ošetřen proti chybým vstupům, pokud chcete, aby fungoval, zadávejte skutečné hodnoty…

RaBat v1.0 můžete stáhnout zde.

Jak udělat MultiLoad.cz Grabber

Na začátek tohoto článku, který by měl všem programátorům alespoň trochu osvětlit princip fungování MultiLoad.cz Grabberu bych se chtěl všem uživatelům omluvit za nefunkční v2.0 verzi, která po jistých změnách na straně MultiLoadu přestala fungovat. Nebudu se vymlouvat, že jsem neměl čas nebo kdesi cosi, ale share servery už nepatří mezi můj hlavní bod zájmu, tak jsem se s větší chutí věnoval jiným věcem. Proto jsem se rozhodl, že je načase upustit od jakéhosi „monopolu“ na desktopové „MultiLoad.cz Grabber“ a podělit se s ostatními programátory o své znalosti v oblasti získávání odkazů z ML. Pevně věřím, že se toho někdo chopí a vytvoří kvalitní a udržovaný grabber, který bude spolehlivě sloužit všem. Můj grabber fungoval v kombinaci Delphi (desktopový klient) + PHP (grabbování, tvorba příspěvku…), proto se v návodu budu zabývat hlavně serverovou PHP částí, klienta ať si každý udělá dle svého. Nuže, začněme…

Získávání odkazů

Asi hlavní úloh grabberu je získávat odkazy. Předpokládejme, že klientská část odešle na server adresu:

http://www.multiload.cz/stahnout/123456/grabbni-me/

Jediné, co je na této adrese zajímávé, je ID souboru (123456). Díky němu totiž získáme adresu na share server. Nyní potřebujeme adresu, která přesměrovává na share servery (nyní již na ML není, nicméně funguje pořád). Vypadá takto:

http://www.multiload.cz/html/stahnout_process.php?akce=download&id=123456&server=X

Jak jste určitě pochopili, v parametru „id“ se předává ID souboru (které získáme z adresy na multiload.cz) a za parametr „server“ dosadíme číslo share serveru podle toho, který chceme získat. X může nabývat následujících hodnot:

 1. CZShare.com (pouze u starších odkazů)
 2. Hellshare.com
 3. Share-Rapid.com
 4. Rapidshare.com
 5. Ulož.to
 6. Quickshare.com
 7. Multishare.cz

Pokud tedy za X dosadíme 7, budeme získávat odkaz na Multishare.cz atd… Tato adresa vás tedy přesměruje. Získání cílové adresy si můžete vyřešit klidně jinak, nicméně já ji získával z hlavičky, která se mně vrátila po „prohnání“ této adresy přes cURL. Výstup vypadal nějak takto:

HTTP/1.1 302 Found
Date: Sun, 16 Jan 2011 21:20:12 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.6-1+lenny4
Set-Cookie: PHPSESSID=ad43ee85d9aa4225f7d8fcd1544823c9; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Location: http://www.multishare.cz/stahnout/123456/grabbni-me/
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 0
Connection: close
Content-Type: text/html

Jak vidíte, cílová adresa je obsažena u položky „Location:“, nyní už jí stačí (např. pomocí regulárních výrazů) získat a zobrazit. Pokud chcete vypsat odkazy na všechny servery, jednoduše dosaďte za X čísla 2-7 (s CZShare.com již nepočítám).

Odkazy ze složky

Další, dle mého zajímavou, funkcí mého grabberu bylo získávání odkazů ze složek. Uživatel vložil odkazy na složky a vyskočily mu odkazy na multiload.cz, které mohl přes grabber „proměnit“ na odkazy na share servery. Pokusím se postup získání odkazů popsat v bodech (opět pomocí PHP):

 1. Uživatel odešle odkazy například na 5 složek.
 2. Pokud jsou odkazy odeslány jako řetězec, rozdělíme si jej do pole po jednotlivých odkazech (např. pomocí explode()).
 3. Do proměnné si přiřadíme HTML kód složky (např. pomocí stream_get_contents()).
 4. Pomocí reg. výrazu vybereme obsah jediné textarea na stránce.
 5. Z předchozí kroku by nám měl zůstal obsah textarea – jednotlivé odkazy na multiload.cz, které již můžeme zobrazit.

Generování příspěvku

Generování příspěvku je se znalostí získávání odkazů čistě ve vaší režii. Pomocí různých přepínačů můžete dát uživateli možnost přizpůsobit si podobu příspěvku, případně vygrabbované odkazy zasadit do statiské, předpřipravené, šablony. Fantazii se meze nekladou.

Vybrané servery

Zobrazení výsledků záleží na vás, nicméně zjištění, zda-li byl server vybrán, je jednoduché. Řekněme, že chceme zjistit, jestli je soubor nahrán na mutlishare.cz. Zkusíme tedy přes cURL zavolat adresu:

http://www.multiload.cz/html/stahnout_process.php?akce=download&id=123456&server=7

Pokud je soubor na MS nahrán, zobrazí se za položkou „Location:“ adresa vedoucí na multishare.cz, v opačném případě tam nebude nic.

Linkchecker

Asi jediná věc, kterou nebudete moci použít, jelikož jsem používal přímo linkchecker z warez.cz a k němu přístup nemáte.

Doufám, že jsem tímto článkem pomohl programátorům, kteří chtěli něco podobného udělat, ale nevěděli, jak začít. V případě, že jsem vám pomohl nebo inspiroval, budu rád, když mě ve svém programu zmíníte, ale nebudu se toho dožadovat. Pokud budete mít nějaký dotaz, pište do komentářů, pokusím se poradit. Na závěr ještě zmíním, že já s vývojem svého grabberu končím, ale vzhledem k tomu, že na jeho stránku zde na weblogu linkuje spousta webu, jsem ochotný se s budoucími autory domluvit a udělat jakýsi seznam MultiLoad.cz Grabberů a ať si uživatelé vyberou ten, který jim bude vyhovovat. V případě zájmu mě kontaktujte.