ISIFA & Logicall

Pokud jste zavítali na tuto stránku, pravděpodobně jste obdrželi email nebo dopis s podobným obsahem:

ISIFA & Logicall

A je také dost možné, že jste tuto výzvu obdrželi i navzdory tomu, že vámi použitý obrázek, kterého se toto oznámení týká, pochází z veřejného zdroje jako je například Wikipedia. Jako první věc bych vás rád uklidnil – nejste sami. Další věc, která by vás mohla uklidnit ještě o něco víc – není vás málo.

ISIFA/Logicall mě kontaktovali a chtějí po mě uhradit nepřiměřeně vysokou částku, i když mnou použité obrázky jsou z veřejně dostupných volných zdrojů (Wikipedia…), jaké mají být mé první kroky?

Prví krok je, že „dlužnou“ částku nezaplatíte. Abyste předešli zbytečný tahanicím, nahlášené obrázky odstraňte a Logicall emailem vyrozumějte, že obrázky jste odstranili a tím pro vás kauza. Příklad si můžete vzít z následujícího emailu, který byl již dříve zveřejněn ve článku Kolik si účtuje ISIFA za obrázky na webu:

Dobrý den,
již jednou zveřejněné obrázky a informace na webu (samozřejmě nezachycující konkrétní identifikovatelné osoby), které nejsou chráněny žádnou ochranou známkou nebo jinou licencí nejsou obrázky, které by se nedaly použít, ale naopak jsou veřejně dostupné, nelicencované a volně uživatelné. Veřejně dostupné motivy použity ve školních a výukových článcích na webu byli poskytnuty z veřejně dostupných nelicencovaných zdrojů jako je wikipedie, z potápěčské komunity a od autorů těchto výukových textů. Nejsem povinen hradit žádné odškodnění za porušení autorských či jiných práv. Navíc částka, kterou požadujete nebyla prokázaná jako reálný výpočet neoprávněného obohacení a ani být prokázána nemůže, protože jsem se nijak neobohatil.

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., § 31 říká:
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

V této věci mě už nadále nekontaktujte, neboť nevzniklo žádné bezdůvodné a dokonce ani jiné obohacení.
S pozdravem

Není důvod jim na sebe dávat více kontaktů než mají, proto i pokud Vás vyzývají k telefonickému spojení, používejte pouze email (i kvůli lepší dohledatelnosti komunikace).

Na první výzvu jsem nereagoval a nyní mi přišlo 2. oznámení. Co teď?

Druhé oznámení je papír, který vypadá nějak takto a má podobnou informační hodnotu jako první oznámení – říká vám, jak drahé jsou mnohdy volně dostupné obrázky…

ISIFA & Logicall

Pokud jste ještě problémové obrázky neodstranili, učiňte tak, Logicall emailem vyrozumějte a zdůrazněte, že z vaší strany k žádnému porušení nedošlo a že si již nepřejete být v této věci znovu kontaktováni.

Co mi může Logicall udělat? Jaký vztah mají k fotobance ISIFA?

Logicall má od ISIFA plnou moc k zastupování ve všech mimosoudních jednáních. Z toho tedy plyne, že Logicall Vás nemůže žalovat. Od roku 2008 ISIFA šla do soudního sporu ve třech případech a všechny prohrála.

Jak mohu získat kontakt na další administrátory s podobným problémem?

Ne každý chce svoji situaci řešit veřejně nebo zveřejňovat své kontaktní údaje, nicméně jako odrazový můstek můžete použít diskuzi na konci této stránky.

Mám další otázku, která zde není zodpovězena.

V takovém případě využijte diskuzi na konci této stránky a společně zkusíme najít nějakou odpověď.

Můžeš doporučit nějaké další články na toto téma k přečtení?

5 Comments:

 1. Vývoj ke dnešnímu dni:
  Ve všech případech již v ruce držím dopis (doručený obyčejnou poštou) s oznámením PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKA – POSLEDNÍ POKUS O SMÍR, kde je částka u jednoho případu ponížena (po dohodě s klientem, čili s isisfou Image Service s.r.o :-)) o 40% a u posledního dokonce o 50%. Jelikož s Logicallem nikterak nekomunikuji, vyjma mé písemné odpovědi na jimi zaslaný doporučený dopis, veškerá aktivita se odehrává pouze na jejich straně v řádech několika emailů a výše zaslaných dopisů. Teď čekám, co se bude dít dále. Dle zkušeností ostatních lidí by to měl být již konec. Toť k předešlému vývoji. Mám ovšem jednu novinku.
  Jak jsem psal v minulém postu Logicall se vyvíjí. Ve schránce mi přistál již 4 dopis (opět jen obyčejnou poštou) o dohlednání atd. atd. částka lehce na 20.000.-. Toto již jen přelétnu očima, odkládám a nereaguji. Jenže cca. měsíc na to dorazil i email, který již vypadá jinak. Níže uvádím výtah:

  „Vážený pane…
  kontaktuji Vás ve věci dohledaného užití snímku společnosti isifa Image Service.
  Přílohou emailové zprávy Vám zasílám podklady k případu, jejich seznam naleznete v samotném závěru našeho přípisu.
  Přílohou našeho vyjádření Vám zasíláme autorizovaný výstup se záznamem detekce, ze kterého je patrné umístění snímku na webových stránkách, čas a datum detekce.
  Fotografie Image ….. podléhá autorskoprávní ochraně – Licence Rights-managed (RM). “
  ———————————————–
  „K jednotlivým parametrům při na-cenění uvádíme, že bylo zohledněno následující: umístění snímku na webové stránce, komerční charakter webových stránek, neopakované zobrazení, užití max. do 1 roku a oblast užití. K území, pro které by měla být licence užita – je uvedeno území Austria, protože je to nejbližší možné území, které lze v ceníku zadat, avšak na výši ceny licence nemá žádný vliv – při zadání jakéhokoliv jiného území se cena nijak nebude lišit. V nabídce není území ČR z obchodních důvodů. Vychází to ze smluvních dohod mezi klientem a agenturou Getty Images. Kalkulaci cen licencí naleznete v příloze (cena bez DPH).
  Jelikož nedisponujete platným licenčním oprávněním k předmětnému snímku, jsme nuceni trvat na vydání bezdůvodného obohacení, a to ve výši 20.009, 00 Kč.
  Závěrem Vám tímto oznamuji, že došlo k projednání možného řešení zásahu do autorských práv ve smyslu stanovené výše finančního nároku.
  V případě, že platba stanovené částky 20.009, 00 Kč na vydání bezdůvodného obohacení bude provedena do ……., náš klient je ochoten snížit tuto požadovanou částku, a to o 50 %.
  Částka na vydání bezdůvodného obohacení by po snížení činila10.005, 00 Kč.“

  Přiložené přílohy obsahují:
  1. Autorizovaný výstup se záznamem detekce – klasika kde, kdy, jak (screenshot)
  2. Výstupy z fotobanky – screenshot z GettyImages, kde je obrázek umístěn
  3. Zmocnění Getty Images – a toto je novinka. Jedná se o zmocnění společností isifa Image Service s.r.o společností Getty Images. Na dokumentu je klulaté razítko a všechny atributy k tomu potřebné.
  4. Plná moc pro LogiCall – to již nic nového (několikrát kopírovaná plná moc)
  5. Oznámení – kopie příchozího dopisu.

  Co z toho vyplývá?
  Pouze to, že isifa má oprávnění přeprodávat licence společnosti Getty Images, ale to že je obrázek umístěn ve fotogalerii Getty Images neznamená, že je tam i licencovaná (i když pravděpodobně to bude).

  Absurdita celé věci je ve vymáhané částce a tím spíš, že se ani v České republice nedá koupit (viz výtah z emailu). Navíc ono ponížení celé částky o 50%…. Logicall již i licituje :-). Otázkou tedy je, jak jsem mohl svým jednáním poškodit isifu, když si uvedený snímek nemohu ani v ČR licencovat? Protože má plnou moc v zatupování Getty Images?

  Nicméně toto licitování také není novinkou a předpokládám ještě další dopis, kde bude psáno něco ve smyslu: “ Z důvodů Vaší neaktivnosti k řešení celého případu bude vzhledem k neočekávaným nákladům výše stanové částky stanovena na….“ Tuším min. trojnásobek původní ceny.

  Ve všech případech čekám na to jestli se isifa bude chtít opravdu soudit (Logicall toto učinit nemůže, neboť má plnou moc pouze k mimosoudním úkonům). Každopádně vzhledem k absurditě celé záležistosti (viz. licitace ceny a licencování snímku) se opravdu není čeho bát.
  Zedd

 2. Zdravím,
  jsem na tom stejně jako vy všichni. Mě to přišlo od Logicall v listopadu 2014 na 20.009,-Kč. Nehoráznost. Nic platit nebudu a telefonovat taky ne.
  Jen bych se chtěl zeptat Drahuše nebo i Zedda, jak se to vše vyvinulo k dnešnímu dni t.j. 7.12.2014. Vaše příspěvky jsou přeci jen už trochu staršího data. Moc díky
  Smitko

 3. Zdravím všechny.
  Mám naprosto indentický problém s Logicall a Isifou. Logicall mě kontaktoval i v zastoupení společnosti Profimedia, ovšem s použitou plnou mocí, kde je uvedena opět Isifa.
  Rád bych podotkl, že mě Logicall kontaktuje celkem ve 3 záležitostech (neoprávněné použití snímku atd.). Celkovám suma čítá 60.00 tedy v průměru za jeden obrázek cca. 20.000,-
  Postupy Logicallu jsou stejné napříč všemi fóry a to i v čase (kauzy se táhnou tuším od roku 2010). Avšak v praktikách jde vidět drobný posun. Společnost Logicall se vyvíjí stejně jako jimi oslovení „porušovači autorských práv“. Někde jsem četl i vyjádření člověka, který zaplatil a s odstupem času tvrdí, že by to již neudělal, byť přiznává svou chybu.
  Teď ty změny. V mém osobním průzkumu napříč poškozenými jde Logicall nejtvrději po firmách a firemních webech. Na těchto stránkách se většinou vyskytují i příslušná IČO, která společnost velmi ráda k nátlaku používá a v neposlední řadě na danou adresu (obchodní rejsřík) pošle doporučený dopis (mimo jiné dopisy nedoporučené)!!! A to je posun. Je otázkou jeslti na takový dopis reagovat či nikoliv. Mě doporučený dopis přišel a ragoval jsem (má vůbec první reakce na jakýkoliv kontakt se společností):

  REAKCE NA NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ FOTOGRAFIE A VÝZVA K DOHODĚ
  Č. spisu: xxxxx

  Vážená paní Kolbasová,
  na adresu provozovny přišel doporučený dopis od společnosti LogiCall, kterou zatupujete a kde jsem obviněn z porušení autorského zákona č. 121/2000 Sb.
  Vaše obvinění nejsou založena na faktech, a proto je v celé míře odmítám. Z Vaší strany došlo k omylu, a proto mě již v této věci nadále nekontaktujte, neboť nevzniklo žádné bezdůvodné a dokonce ani jiné obohacení.
  Tímto je pro mne celá záležitost vyřízena a nepřeji si být v budoucnu Vaší společností jakkoliv nadále obtěžován. Dojde-li z Vaší strany i v budoucnu v této věci ke kontaktování budu takové jednání posuzovat jako obtěžování a podstoupím nezbytné kroky pro ochranu svého dobrého jména. Možné je i to, že se z Vaší strany pokoušíte o podvod podle § 209 trestního zákoníku. Z tohoto důvodu je má žádost více než opodstatněná.

  S úctou

  Největším paradoxem celé situace je, že se pí. Kolbasová v odpovědi na tento můj doporučený dopis, odvolává na prokazatelné doložení o tom, že jsem majitelem a provozovatelem stránek, kde se náchází dohledaný snímek a v příloze emailu je přiložen printscreen z firmy.cz. Majitelem ani provozovatelem však rozhodně nejsem. Mám smlouvu na provozovnu svého podnikání, kde je uveden můj podpis, ale majitel hostingu a domény je úplně někdo jiný. Je to trochu nestandartní, ale taková je skutečnost.
  Z toho vyplývá, že se společnost ani nenamáhá se zjištěním konkrétních údajů majitele a provozovatele. Další velmi diskutabilní věc je, jeslti je majitel skutečně odpovědný za obsah (provozovatel diskusních fór atd.).
  Nechci zde uvádět další postupy, ale jeslti máte možnost tak:

  Na svém webu uvádějte pouze kontaktní email a musíte-li tak telefonní spojení

  Jelikož provozuji a jsem tvůrcem několika webů, jedno oznámení přišlo i na bolg. Na tomto blogu je uveden pouze kontaktní email na správce fóra a tam přišel nejprve email od společnosti Profimedia s žádostí rovnou o vyplacení 8.000,- jinak celou žáležitost předají Logicallu a pak bude cena dvojnásobná. Ještě po jedné výzvě přišel email již od Logicallu, kde se ovšem píše něco zcela jiného. Je to velmi slušná žádost o stažení snímku nebo doložení platné licence o jeho použití.. Nic víc.
  V žádném případě na něj neodpovídejte. Přiznáte tím, že jste snímek použili a začne obvyklé bombardování. Jsem jen zvědav jeslti se Logicall vzmůže k tomu, aby mi v této konkrétní záležitosti poslal i dopis.

  Závěrem
  – Máte-li na webu adresu (nebo nedej bože IČO) na 99% čekejte dopis. V první vlně jen obyčejný. Pak už přijde i doporučený
  – Nemáte-li na webu adresu čekejte jen email a protože je nevyžádaný klidně ho označte jako spam
  – Snímek stáhněte. Jestli víte, že máte vše v pořádku nic nestahujte.
  – Reagujte pouze na doporučený dopis a to ve formě ničeho jsem nedopustil/a k obohacení nedošlo.

  S autorským zákonem v zásadě nemám problém. Rád nechám vydělat i jiné lidi, ale přeci si nebudeme u každého malého, informačně/ilustračního snímku ověřovat jeho licence (což je i nemožné) nebo podlehnout tlaku z vnějšku a nahnat nás do fotobank. Nemyslím, že by někdo úmyslně kradl a v zásadě jsem ochoten za fotky platit. Jsem zákazníkem fotobank, které mají čistý a průhledný byznys (obchod). Chtěl bych vidět zákazníka Getty Images popř. samotné Isify nebo Profimedie.

  Přeju pevné nervy (ale jsou zbytečné) všem
  Zedd

 4. Ještě jedna maličkost………….v příloze e-mailu mi poslali kalkulátor ceny Getty Images a při telefonickém rozhovoru se paní neustále oháněla skutečností, že u obrázku je uvedeno Rights licence………..no, to je fakt, jenže to neznamená, že ji musíte mít, je to pouze typ licence a udává, že podléhá jistým omezením, v tomhle případě je omezená časem, čím delší doba, tím vyšší cena.

 5. Ahoj všem postiženým,
  jsem jedna z těch, kterým přišel e-mail, opakuji jenom e-mail, žádný dopis, s oznámením, že mám poslat téměř 20 000 za obrázek, ke kterému vlastní licenci Getty Images a LogiCall jako pověřenec Isify je oprávněný pokutu shrábnout. Asi všichni víte, o čem je řeč, pochybuji, že by byli příliš pilní a znění bylo jiné dopis od dopisu.
  Jediný pravdivý fakt je ten, že zmíněný obrázek má Getty Images opravdu v databázi, jinak samé lži a konstrukce s cílem zděsit a vymámit peníze. Sprostě, drze, už jen fakt, že máte najednou předložit licenci, zaplatit pokutu a koupit licenci a to do deseti dnů je vážně odvaz. Pilně se ohánějí autorským právem, taky vtipné, celý jsem si přečetla a ke svému překvapení jsem zjistila, že jsou tam i jiné paragrafy, ne jen ten, podle kterého jste padouši tyjící z práce ubohého autora.
  Nicméně bylo mi blbé napsat jen tak do e-mailu ,,trhněte si pastelkou“, nechala jsem se svést a zavolala jsem na uvedený mobil. :-)) Kdo máte slabý žaludek, nebo jste impulsivní, tak nevolejte, já jsem pohodářka a vztekla jsem se až moc. Paní, která se mnou komunikovala, byla poměrně slušná až do chvíle, kdy jsem jí oznámila, že peníze nebudou, protože jsem použila tzv. embed obrázek a k tomu k informativnímu účelu, jako doplnění většího celku…..viz. autorský zákon a ještě k tomu na zcela nekomerčním webu. To jí teda fakt nesedlo, chvíli prskala do telefonu, potom mi poradila ať si pořádně prostuduju jejich sdělení ( to nemusela, fakt jsem to četla důkladně, já totiž do té doby nevěřila, že něco takového jde) a nakonec mi poradila, ať si obstarám právníka………..to je jediné co udělám, připojuji se k trestnímu oznámení.
  Pokud mohu radit
  1) obrázek dejte pryč, pokud si nejste jistí, že je volně k použití
  2) rozhodně nic neplaťte, LogiCall zastupuje Isifu pouze v mimosoudních jednáních, žalovat Vás může jedině Isifa a jestli jsem dobře četla, tak se k tomu moc nemají, oni ty obrázky předražují , kdyby došlo k soudu, musí být obrázek ohodnocený soudním znalcem a cena takových obrázku je podstatně nižší
  3) nevolejte jim,škoda peněz, jediné co se dozvíte bude, že máte zaplatit a držet pusu
  4) pokud máte slabé nervy a děsí Vás výhrůžné e-maily, blokněte je
  5) Nakonec jedna sprostá……………..dopisy prý posílají obyčejně, pokud to zvládnete, tak ho zatlučte, je to sice lumpárna, ale proti té jejich pořád čajíček, ne ?
  Poznámka: nejsem právník, jen naštvaná osoba, těžko můžu někomu radit, jen jsem vypsala, co jsem udělala já.
  Přeju všem pevné nervy a nedejte se.
  Dráža

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.